පොළි රහිත ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ශිෂ්‍ය ණය අංශය විසින් ශ්‍රි ලංකාව තුළ අ.පො.ස(උ. පෙළ ) විභාගයෙන් සමත්වු ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සදහා රජයේ පිළිගත් උපාධිපාඨමාලාවක් හැදෑරීම සදහා පොලී රහිත ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය කිුයාත්මක කරනු ලබයි.

මේ යටතේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් අනුමත කරන ලද රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතය හා තෝරාගත් අනුමත උපාධි පාඨමාලාවන් හැදෑරීම සදහා අවස්ථාව ලබා දෙනු ලැබේ.

7 වන අදියර සඳහා සුදුසුකම් ලබන අයදුම්කරුවන්

2019, 2020 හා 2021 වර්ෂවලදී පවත්වන ලද අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාග සඳහා පෙනී සිට, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති බවට නිවේදනය කර ඇති අපේක්ෂකයින්.

අයදුම් කලයුත්තේ කෙසේද?

සුදුසුකම්ලත් අයදුම්කරුවන් විසින් අයදුම්පත්‍ර යොමු කිරීමේදී www.studentloans.mohe.gov.lk වෙබ් අඩවිය මඟින් මාර්ගගත (online) අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කල යුතුවේ.

2023.07.04 දින සිට 2023.08.07 දින මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා මාර්ගගත අයදුම්පත් යොමුකිරීමට අවස්ථාව ලබාදේ.

ඇතුලත්වීම සඳහා අවම සුදුසුකම්

 (i)අ.පො.ස (උසස් පෙළ) විභාගයට අනුමත විෂයන් තුනක් සදහා අවම වශයෙන් තෙවරකට නොවැඩි වාර ගණනක දී , සාමාන්‍ය සාමර්ථ (S)ලබා සිටීම සහ

(ii) අ.පො.ස (උසස් පෙළ) විභාගයේ දී සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය සදහා උපරිම වාර තුනක් යන කොන්දේසියට යටත්ව අවම වශයෙන් ලකුණු 30 ක් ලබා තිබීම. (සම්මුඛ පරීක්ෂණය පැවැත්වෙන දින වන විට අදාළ ප්‍රතිපල නිකුත් වී තිබිය යුතුය )සහ

(iii)අ.පො.ස (උසස් පෙළ) සාමාන්‍ය ඉංග්‍රිසි විෂයට සාමාන්‍ය සාමාර්ථයක් (S)හෝ අ.පො.ස (සාමාන්‍ය පෙළ) ඉංග්‍රිසි විෂයට සාමාන්‍ය සාමාර්ථයක් (S)ක් ලබා තිබිම හා

(iv) අයදුම්කරුවන්ගේ වයස 2023 අගෝස්තු 07 දිනට වයස අවුරුදු 26 හෝ ඊට අඩු විය යුතුය.

 

අනෙකුත් සුදුසුකම්

වෙබ් අඩවියේ පලකර ඇති ශිෂ්‍ය අත්පොත පරිශිලනය කරන්න. (www.studentloans.mohe.gov.lk)

 තෝරා ගැනීමේ නිර්ණායක

අදාල පාඨමාලාවන් සඳහා අයදුම්කරුවන් තෝරාගැනීම පහත නිර්ණායක මත පදනම්වේ.

  1. අයදුම්කරුවන් විසින් සම්පූර්ණ කලයුතු අවම සුදුසුකම්
  2. උපාධි පාඨමාලාවන් සඳහා අයදුම්කරුවන් සඳහන් කර ඇති කැමැත්තේ අනුපිළිවෙළ
  3. රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතන විසින් උපාධි පාඨමාලා සඳහා පිරිනමා ඇති ආසන ප්‍රමාණය
  4. රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතන විසින් උපාධි පාඨමාලා සඳහා පිරිනමා ඇති ආසන ප්‍රමාණය ඉක්මවා අයදුම්පත් ලද අවස්ථාවකදී , අයදුම්කරුවන් විසින් අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගයේදී ලබා ගන්නා ලද Z ලකුණු මඟින් මනිනු ලබන සමස්ත ලංකා කුසලතා පදනම මත තෝරා ගැනීම සිදුවේ.

   උපරිම ණය සීමාව 

 * වසර 4 උපාධි පාඨාමාලාව සදහා රු. 800,000/-
* වසර 3 උපාධි පාඨාමාලාව සදහා රු. 600,000/-
* ශිෂ්‍යාධාර ණය මුදල වසරකට රු. 75,000/-

                

ණය ලබාගත හැක්කේ කෙසේද?

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් තෝරාගන්නා ලද සිසුන්හට ණය ප්‍රදානය කිරීම නිර්දේශ කර ලංකා බැංකුව වෙත යවනු ලබන අතර සිසුන් විසින් ඇපකරුවන් දෙදෙනෙකු සමඟ ණය අයදුම්පත බැංකුව වෙත ඉදිරිපත් කලයුතුවේ. (ඇපකරුවන් ලෙස දෙමාපියන් දෙදෙනාගෙන් එක් අයෙකු හා ළඟ ඥාතියෙකු විය යුතුය). මෙම ණය මුදල සඳහා ඇපකරුවන්ගේ ආර්ථික තත්වය සලකා බලනු නොලැබේ.
අදාළ ශිෂ්‍යයා වෙනුවෙන් පාඨමාලා හැදෑරීමේ ප්‍රගතිය සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශය මත සෑම අර්ධ වාර්ෂික පාඨමාලා කාලයක් ආරම්භයේ දී සමාසික ගාස්තු ලංකා බැංකුව මගින් ශිෂ්‍යයා ඉගෙනුම ලබන අදාළ රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය වෙත ගෙවනු ඇත.

ශිෂ්‍යයන්ගේ වගකීම

 මෙම වැඩසටහන යටතේ පහසුකම් ලබන සෑම ශිෂ්‍යයෙකුම සෑම අධ්‍යයන විෂයයක් සඳහාම අවම වශයෙන් සාමාන්‍ය සාමාර්ථයක් (“C” සාමාර්ථයක්) ලබා ගත යුතු අතර 80% ක පැමිණීම සහතික කළ යුතුය.

නැවත ගෙවීම් සිදුකල යුත්තේ කෙසේද?

පොලී රහිත ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ මුළු ණය කාල සීමාව වසර 12කි. ශිෂ්‍යයන් විසින් ලබා ගත් ණය මුදල් නැවත පියවීම අධ්‍යයන කාලය අවසන් වී එක් අවුරුදු සහන කාලයකින් පසු ආරම්භ කලයුතුය.

  

උපාධි පාඨමාලා කාලසීමාව                         ණය සහන කාල සීමාව                   
 
      ණය නැවත ගෙවීමේ කාල සීමාව සහ වාරික
                ගණන                     
වසර 3 අවුරුදු 1 වසර 4කින් පසුව සමාන වාරික 96කින් අවුරුදු
      8ක් ඇතුලත
වසර 4 අවුරුදු 1 වසර 5කින් පසුව සමාන වාරික 84කින් අවුරුදු
     7ක් ඇතුලත

 

 ශිෂ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ඇති රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතන

  i ශ්‍රි ලංකා ඉන්ස්ටිටියුඒ ඹෆ් ඉන්ෆොමේෂන් ටෙක්නොලොජි (ගැරන්ට් ) ලිම්ටඩ් ආයතනය -SLIIT (මාළඹේ පුධාන ශාඛාව සහ මාතර ශාඛාව)
ii ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකාරිත්ව පාසැල NSBM
iii කලම්බු ඉන්ටනැෂනල් නෝටිකල් ඇන්ඩ් ඉංජිනයරින් කොලේජ් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩි - CINEC
iv ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ ඇකඩමිය -SIBA
v ශ්‍රී ලංකාවේ වරලත් ගණකාධිකාරීවරයන්ගේ ආයතනය -ICASL
vi සණස කැම්පස් ලිමිටඩ් ආයතනය SANASA
vii හොරයිසන් කෝලේජ් ඹෆ් බිස්නස් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලෝජි (ප්‍රයිවට් ) ලිමිටඩ් ආයතනය (HORIZON)
viii කාට්සු හයිලි ඇඩ්වාන්ස් මෙඩිකල් ටෙක්නොලෝජි ටේ්‍රනින් සෙන්ටර් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් ආයතනය - KIU
ix එස් එල් ටී කැම්පස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් ආයතනය - SLTC
x සේජිස් කැම්පස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් ආයතනය - SAEGIS
xi ඊසොෆ්ට් මෙට්රෝ කැම්පස් - ESOFT
xii ඇක්වයිනාස් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය - AQUINAS
xii ඉන්ස්ටිටියුට් ඹෆ් කෙමෙස්ට්‍රි සිලෝන් - ICHEM
xiv ඉන්ටර්නැෂනල් කොලේජ් ඹෆ් බිස්නස් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි ලිමිටඩි - ICBT
( කොළඹ ප්‍රධාන ශාඛාව සහ නුවර ශාඛාව )
xv බෙනඩික් කැතලික් ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් හයර් එඩියුකේෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් - BCI
xvi රෝයල් ඉන්ස්ටිටියුට් කලම්බු (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් - RIC
xvii නාගානන්ද ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ අධ්‍යයන ආයතනය - NIBS

 

වැඩිදුර විස්තර සදහා ; www.sutdentloans.mohe.gov.lk

 

පුවත් සහ සිදුවීම්